CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ PHẢN XẠ

1. LOWER LEVEL (CẤP CĂN BẢN):

PHẢN XẠ 1000 (REFLEX 1000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).
– Dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc những người muốn học lại từ đầu.

PHẢN XẠ 2000 (REFLEX 2000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).
– Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ.

PHẢN XẠ 3000 (REFLEX 3000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF LOWER REFLEX ENGLISH

2. UPPER LEVEL (CẤP CAO):

Muốn nhập học Upper Level, học viên phải đạt số điểm của kỳ thi nhập học. Chuyên dạy luyện giọng AMERICAN PRONUNCIATION, ĐÀM THOẠI CHUYÊN ĐỀ, NGỮ PHÁP & VIẾT THƯ TỪ THƯƠNG MẠI. Gồm 3 lớp sau đây:

PHẢN XẠ 4000 (REFLEX 4000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 5000 (REFLEX 5000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 6000 (REFLEX 6000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF UPPER REFLEX ENGLISH.

3. ADVANCED LEVEL:

Dành cho HV đã học xong Upper Level và muốn chuyên hẳn về tiếng Anh: Thuyết trình, Viết luận văn cao cấp và Report. Không nhận HV bên ngoài.

PHẢN XẠ 7000 (REFLEX 7000):
–  Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 8000 (REFLEX 8000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 9000 (REFLEX 9000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF ADVANCED REFLEX ENGLISH.

4. CÁC LỚP ĐẶC BIỆT (Dành riêng cho HV đang học tại trường)

OUTERSPACE REFLEX GRAMMAR:

Khi Học viên đăng ký học riêng lớp này sẽ được cấp chứng chỉ CERTIFICATE OF OUTERSPACE REFLEX GRAMMAR .

FAMILY & SOCIETY: ĐÂY LÀ HAI LỚP THƯ GIÃN HỌC VỚI GVNN, HỌC PHÍ BẰNG ½ HỌC PHÍ CÁC LỚP PHẢN XẠ.

5. THE PREMIER ENGLISH PROGRAM:

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ĐẶC BIỆT LUYỆN THI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ:

PROFICIENCY: Khóa 6 tháng.
– Bảo đảm đậu.

Ngoài ra còn có các lớp luyện thi TESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS, ABE, SAT, GMAT