ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ PHẢN XẠ

1. LOWER LEVEL (CẤP CĂN BẢN):

PHẢN XẠ 1000 (REFLEX 1000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).
– Dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc những người muốn học lại từ đầu.

PHẢN XẠ 2000 (REFLEX 2000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).
– Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ.

PHẢN XẠ 3000 (REFLEX 3000):
– Học 4 tuần (tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF LOWER REFLEX ENGLISH

2. UPPER LEVEL (CẤP CAO):

Muốn nhập học Upper Level, học viên phải đạt số điểm của kỳ thi nhập học. Chuyên dạy luyện giọng AMERICAN PRONUNCIATION, ĐÀM THOẠI CHUYÊN ĐỀ, NGỮ PHÁP & VIẾT THƯ TỪ THƯƠNG MẠI. Gồm 3 lớp sau đây:

PHẢN XẠ 4000 (REFLEX 4000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 5000 (REFLEX 5000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 6000 (REFLEX 6000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF UPPER REFLEX ENGLISH.

3. ADVANCED LEVEL:

Dành cho HV đã học xong Upper Level và muốn chuyên hẳn về tiếng Anh: Thuyết trình, Viết luận văn cao cấp và Report. Không nhận HV bên ngoài.

PHẢN XẠ 7000 (REFLEX 7000):
–  Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 8000 (REFLEX 8000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

PHẢN XẠ 9000 (REFLEX 9000):
– Học 4 tuần (Tuần 6 ngày).

Tốt nghiệp chứng chỉ OUTERSPACE CERTIFICATE OF ADVANCED REFLEX ENGLISH.

4. CÁC LỚP ĐẶC BIỆT (Dành riêng cho HV đang học tại trường)

OUTERSPACE REFLEX GRAMMAR:

Khi Học viên đăng ký học riêng lớp này sẽ được cấp chứng chỉ CERTIFICATE OF OUTERSPACE REFLEX GRAMMAR .

FAMILY & SOCIETY: ĐÂY LÀ HAI LỚP THƯ GIÃN HỌC VỚI GVNN, HỌC PHÍ BẰNG ½ HỌC PHÍ CÁC LỚP PHẢN XẠ.

5. THE PREMIER ENGLISH PROGRAM:

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ĐẶC BIỆT LUYỆN THI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ:

PROFICIENCY: Khóa 6 tháng.
– Bảo đảm đậu.

Ngoài ra còn có các lớp luyện thi TESOL, TOEFL, TOEIC, IELTS, ABE, SAT, GMAT

Đặt hẹn tư vấn tại Ngoại Ngữ Không Gian, liên hệ Hotline (028) 6689 7474