THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TẠM THỜI (06/04/2020 – 19/04/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid-19, Ngoại Ngữ Không Gian thông báo các lớp học tại tất cả các cơ sở tạm nghỉ từ ngày 06/04/2020 đến hết ngày 19/04/2020