NGOẠI NGỮ KHÔNG GIAN CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngoại Ngữ Không Gian đã phổ biến cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học viên những việc làm sau đây để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng tránh bị lây nhiễm Covid-19

Ngoại Ngữ Không Gian kính chúc toàn thể học viên luôn mạnh khỏe và may mắn.